För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Läroplan för förskolan

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98/2016 ska förskolan "Komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.".

Så här arbetar vi med våra vårdnadshavare

För oss på Djurgårdens förskola betyder det att vi aktivt arbetar för att möta vårdnadshavare utifrån deras behov och förutsättningar. Föräldraaktiv inskolning är en metod vi använder oss av för att redan från början lägga grunden för en förtroendefull relation där du som vårdnadshavare lär känna verksamheten och oss som arbetar i den. Vår ambition är att erbjuda vårdnadshavare Föräldrarådsmöte 1-2 gånger per termin där vi samverkar kring aktuella frågor som rör vår förskola.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider är helgfria vardagar klockan 6.15-18.00.

Planeringsdagar när förskolan är stängd ht 2024

  • Måndag 23 september
  • Tisdag 24 september
  • Tisdag 19 november

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Djurgårdens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.30

Uppdaterad: 18 juni 2024