För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Läroplan för förskolan

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98/2016 ska förskolan "Komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.".

Så här arbetar vi med våra vårdnadshavare

För oss på Djurgårdens förskola betyder det att vi aktivt arbetar för att möta vårdnahavare utifrån deras behov och förutsättningar. Föräldraaktiv inskolning är en metod vi använder oss av för att redan från början lägga grunden för en förtroendefull relation där du som vårdnadshavare lär känna verksamheten och oss som arbetar i den. Vår ambition är att erbjuda vårdnadshavare Föräldrarådsmöte 1-2 gånger per termin där vi samverkar kring aktuella frågor som rör vår förskola.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider är helgfria vardagar klockan 06.15 - 18.00

Stängningsdagar vt-2021
Följande dagar har förskolan stängt för kompetensutveckling av personalen
Måndag 8 februari
Måndag 10 maj

Djurgårdens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 06.30-18.30

Uppdaterad: 1 april 2021