Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Blåklocksvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

Arbetssätt

Vår verksamhet grundar sig utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara utmanande, rolig och lärorik.

Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess.

Vi strävar efter att dela barnen i mindre grupper så stor delen av dagen som det är möjligt, barnen.

Barnens inflytande

Barnen får lära sig att vara en bra kompis och vänta på sin tur.

Språk

I både inne och uteleken gör vi språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, dans- och musikstund

Lek

Leken har en central plats på förskolan.Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess men även inspirerar barnen till lek. I leken tränar sig barnen att sig att vara en bra kompis- det sociala samspelet, vänta på sin tur, dela med sig, förhandla mm. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

I grupperna lär sig barnen att göra saker själva exempelvis att klä på sig själva, skära maten, delta vid dukning mm på den nivå de befinner sig. Vid utevistelsen utvecklar barnen bland annat sin grov- och finmotorik, gör språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, dans- och musikstund. Inne har de möjligheten att lära sig olika målningstekniker, former och färger, språkutveckling med rim, ramsor och sång mm.

Blåklocksvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 21 juni 2022