För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldrars delaktighet i förskolan

Forum där möjlighet till delaktighet ska ske. Genom daglig kontakt, på föräldramöte och i samtal om ditt barns lärande.

Föräldrasamråd

Föräldrarådet är en möjlighet för föräldrar att få mer insyn och detaljerade uppgifter kring frågor som berör budget, organisation, verksamhet och andra viktiga frågor som bidrar till samverkan med föräldrar och förskolan. Här kan du lyfta fram dina åsikter, funderingar och synpunkter men också förslag till förbättring eller förändring. Här träffas all enhetens föräldrar för att samtala kring förskolan som helhet.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning.

Öppettider och stängningsdagar

Blåklocksvägens förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.30-18.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2024

  • 20/5 och 21/5

Sommarförskola

I vårt område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Blåklocksvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 5 december 2023