För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldrars delaktighet i förskolan

Forum där möjlighet till delaktighet ska ske:

Genom daglig kontakt, på föräldramöte och i samtal om ditt barns lärande

Föräldrasamråd

Föräldrarådet är en möjlighet för föräldrar att få mer insyn och detaljerade uppgifter kring frågor som berör budget, organisation, verksamhet och andra viktiga frågor som bidrar till samverkan med föräldrar och förskolan.Här kan du lyfta fram dina åsikter, funderingar och synpunkter men också förslag till förbättring eller förändring. Här träffas all enhetens föräldrar för att samtala kring förskolan som helhet.
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, här kan du läsa vad det innebär

Öppettider och stängningsdagar

Blåklocksvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Stängda dagar 2021: 29/1

I vårt område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Blåklocksvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag 06.15-18.00

Uppdaterad: 1 april 2021