Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Berga förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Efter drop in frukosten som varar mellan klockan 7.30-8.15 delas barnen in i mindre grupper på varje hemvist där några är ute och några är inne, fram till lunch. Det är under förmiddagarna som hemvisterna oftast arbetar projektinriktat. Efter lunch har alla hemvister olika lugna aktiviteter så som sovvila, yoga, avslappning eller bokläsning för att erbjuda en god dagsrytm av aktivitet såväl som vila på förskolan. På eftermiddagen erbjuds drop in mellanmål, fysisk aktivitet på torget, lugnare aktivitet på hemvist eller utelek.

Vi arbetar med drop in frukost och mellanmål för att barnen ska känna att de har möjlighet att avsluta sin lek eller aktivitet och för att skapa en lugn miljö i vår restaurang.

Vårt arbetssätt

Med utgångspunkt i förskolans läroplan och tron på det kompetenta barnet skapar vi en trygg och lustfylld verksamhet genom att ge barnen positiva erfarenheter. När vi som pedagoger tror på barnets förmåga och ger det tillit utvecklas barnets nyfikenhet och stärker dess självständighet. Torget är mittpunkten på förskolan och möjliggör möten mellan barn, det skapar också tillfällen att arbeta i olika mindre grupper på hemvisten.

Delaktighet

Genom att skapa möten och mindre grupper under stor del av dagen vill vi ge barnen möjligheter att ingå i ett sammanhang utefter sin egen förmåga och på det viset få inflytande över sin vardag på förskolan.

Språkutveckling

För att främja barns språkutveckling använder vi oss av såväl det talade språket men också tecken och bilder som alternativ kompletterande kommunikation. Vi på Berga strävar efter att vara aktiva lyssnare för att uppmuntra alla barn att uttrycka sig i förskolan.

Lek

Leken får stort utrymme i den dagliga verksamheten på förskolan. Där finns vi pedagoger med som stöd eller som medlekare för att omsorg och lärande ska vävas samman. Vi strävar efter att ha en miljö där barnens intressen styr utformningen och därför är den föränderlig.

Berga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 8 februari 2022