För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På Berga förskola arbetar vi med en två veckors-inskolning där både vårdnadshavare och barn skolas in i verksamheten tillsammans för att skapa en trygg start i förskolan. Inför inskolning bjuder vi in till informationsträff där vi berättar om vår verksamhet och vad ni kan förvänta er under inskolningen. 1-2 månader efter inskolning har vi ett uppföljningssamtal för att prata om inskolningsperioden.

Andra möten vi erbjuder vårdnadshavare är:

Vi har nyligen startat något som vi kallar för "Förskoleforum" där vårdnadshavare ges möjlighet att möta pedagoger och förskolechef i aktuella ämnen.
Vi bjuder in vårdnadshavare till vårdnadshavarmöte på hösten.
Vi bjuder in vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal för sitt/sina barn under höstterminen.

Under läråret bjuder hemvisterna in till en vernissage där vårdnadshavarna får ta del av gruppens projektarbete/-arbeten.

Vi möter alltid upp frågor och funderingar som dyker upp, och kan vi inte svara direkt tar vi reda på det och återkopplar vid ett senare tillfälle.

Öppettider och stängningsdagar

Ordinarie öppettider är Måndag - Fredag 06:15 - 18:00.

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Datum för stängningsdagar VT 2021:
Fredag 19/2
Måndag 17/5

Sommarförskola 2021:
Fröslundavägens förskola

Berga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00

Uppdaterad: 5 maj 2021