För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På Berga förskola arbetar vi med en introduktion över två veckor där både vårdnadshavare och barn introduceras in i verksamheten tillsammans för att skapa en trygg start i förskolan. Inför introduktionen bjuder vi in till informationsträff där vi berättar om vår verksamhet och vad ni kan förvänta er av introduktionen och starten på förskolan. 1-2 månader efter avslutad introduktion har vi ett uppföljningssamtal för att prata om hur introduktionsperioden upplevdes.

Andra möten vi erbjuder vårdnadshavare är

Vi bjuder in vårdnadshavare till vårdnadshavarmöte på 1-2 gånger per läsår varav ett tillfälle är en vernissage där en får ta del av gruppens projektarbete/-arbeten..

Vi bjuder in vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal för sitt/sina barn under en gång per läsår.

Vi möter alltid upp frågor och funderingar som dyker upp och kan vi inte svara direkt tar vi reda på det och återkopplar vid ett senare tillfälle.

Vill du besöka förskolan?

För er som är intresserade av att ställa era barn i kö till oss erbjuder vi nedan datum för besök under vårterminen 2024

  • Onsdag 31 januari kl 09:30
  • Fredag 22 mars kl 09:30
  • Fredag 10 maj kl 09:30
  • Onsdag 29 maj kl 09:30

Föranmäl er till avdelningen Veta 016-710 45 36

Öppettider och stängningsdagar

Ordinarie öppettider är måndag-fredag klockan 6.15-18.00.

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • Måndag 22 januari
  • Måndag 20 maj

Sommarförskola

I vårat område slår vi samman förskolorna och har en sommarförskola öppet under veckorna 28-31. vilken förskola som håller öppet kommuniceras till vårdnadshavarna via Vklass

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Berga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 23 februari 2024