Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På Berga förskola arbetar vi med en två veckors-inskolning där både vårdnadshavare och barn skolas in i verksamheten tillsammans för att skapa en trygg start i förskolan. Inför inskolning bjuder vi in till informationsträff där vi berättar om vår verksamhet och vad ni kan förvänta er under inskolningen. 1-2 månader efter inskolning har vi ett uppföljningssamtal för att prata om inskolningsperioden.

Andra möten vi erbjuder vårdnadshavare är

Vi har nyligen startat något som vi kallar för "Förskoleforum" där vårdnadshavare ges möjlighet att möta pedagoger och förskolechef i aktuella ämnen.

Vi bjuder in vårdnadshavare till vårdnadshavarmöte på hösten.

Vi bjuder in vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal för sitt/sina barn under höstterminen.

Under läråret bjuder hemvisterna in till en vernissage där vårdnadshavarna får ta del av gruppens projektarbete/-arbeten.

Vi möter alltid upp frågor och funderingar som dyker upp, och kan vi inte svara direkt tar vi reda på det och återkopplar vid ett senare tillfälle.

Vill du besöka förskolan?

För er som är intresserade av att ställa era barn i kö till oss erbjuder vi tre datum för besök under vårterminen 2023

  • Torsdag 23/2 kl 09:30
  • Onsdag 5/4 kl 09:30
  • Onsdag 31/5 kl 09:30

Föranmäl er till avdelningen Veta 016-710 45 36

Öppettider och stängningsdagar

Ordinarie öppettider är måndag-fredag klockan 6.15-18.00.

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • Fredag 20 januari 2023
  • Fredag 5 maj 2023
  • Måndag 28 augusti 2023
  • Måndag 4 augusti 2023

Sommarförskola

Under veckorna 28-31 kommer verksamheten vara på Fröslundavägens förskola

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Berga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 5 juni 2023