Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Förskolan ligger cirka sex kilometer sydväst om centrum i bostadsområdet Berga. Vi har tillgång till fina natur- och skogsområden. Borsöknasjön och idrottsplatserna Mesta IP och Triangelborg finns i närområdet.

Förskolan består av fyra åldersindelade hemvister/avdelningar där ca 160 barn går. Vilja och Våga heter hemvisterna för de yngsta barnen. Hemvisterna för de äldre barnen heter Veta och Växa. Att de fick dessa namn kom sig av att vi på Berga förskola vill att barnen ska våga växa samt vilja veta.

På Berga har vi har ett Torg som är centralt i förskolan. Där arbetar två torgetpedagoger med att skapa pedagogiska möten för barnen mellan hemvisterna. Här får barnen bl.a. uppleva teaterföreställningar varje dag. De får även uttrycka sig estetiskt genom dans, sång och teater eller aktivera sig fysiskt med olika hinderbanor, innebandy, bollaktiviteter och annat.

I Bergas fantastiska utemiljö finns dessutom två skilda inhägnade trädgårdar som är vildvuxna och som vi kallar "Vilda trädgår" och ”Lilla djungeln”. Där utforskar vi tillsammans och upptäcker naturen och dess möjligheter med alla våra sinnen och tar vara på det rika material som naturen ger.

Berga förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 9 juni 2022