För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi bygger upp en god föräldrakontakt genom föräldraaktiv inskolning. Vid inskolning får föräldrarna en bra insyn i verksamheten, vilket skapar en öppenhet och trygghet.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång/år. Barnet är med på samtalet och blir då delaktiga i sitt lärande.

Syftet med utvecklingssamtalet är utökat inflytande över sitt lärande samt att synliggöra lärandet.

Samtalet utgår från vår verksamhetsplan, barnets pedagogiska dokumentation samt ett antal frågor som föräldrar, barnet och vi pedagoger tänker kring.

Öppettider och stängningsdagar

Barnstigens förskola har öppet måndag - fredag 06:00-17:30.
Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.
Planeringsdagar VT 2021: 4 juni

Sommaren 2021

Barnstigens förskolan är stängd under v.28-31. Finns behov av omsorg under den perioden är barnen välkomna till Vreta förskola, som har öppet hela sommaren.

Barnstigens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 06.00 - 17.30

Uppdaterad: 23 april 2021