För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi bygger upp en god föräldrakontakt genom föräldraaktiv inskolning. Vid inskolning får föräldrarna en bra insyn i verksamheten, vilket skapar en öppenhet och trygghet.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång/år. Barnet är med på samtalet och blir då delaktiga i sitt lärande.

Syftet med utvecklingssamtalet är utökat inflytande över sitt lärande samt att synliggöra lärandet.

Samtalet utgår från vår verksamhetsplan, barnets pedagogiska dokumentation samt ett antal frågor som föräldrar, barnet och vi pedagoger tänker kring.

Öppettider och stängningsdagar

Barnstigens förskola har öppet måndag - fredag 06:00-17:30.
Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.
Planeringsdagar HT 2021: 16 november


Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Barnstigens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 06:15-17:30

Uppdaterad: 5 oktober 2021