För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Välkomna på introduktion på Barnstigens förskola

Barnstigens förskola använder sig av föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att du som förälder är med ditt barn under hela dagen. Då får du inblick i verksamheten samtidigt som barnet kan upptäcka allt det nya och komma in i våra rutiner utan att tänka på att bli lämnad. Grundtanken är att introduktionen tar tre dagar och att du sedan lämnar ditt barn den fjärde dagen, men eftersom barn fungerar olika kan tiden som behövs variera. Därför kommunicerar vi med er om när det kan vara lagom att lämna barnet hos oss. För en del räcker det med tre dagar, medan det för andra tar lite längre tid.

Ring gärna till avdelningen om det är något du undrar över.

Vi bygger upp en god föräldrakontakt genom föräldraaktiv inskolning. Vid inskolning får föräldrarna en bra insyn i verksamheten, vilket skapar en öppenhet och trygghet.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång/år. Barnet är med på samtalet och blir då delaktiga i sitt lärande.

Syftet med utvecklingssamtalet är utökat inflytande över sitt lärande samt att synliggöra lärandet.

Samtalet utgår från vår verksamhetsplan, barnets pedagogiska dokumentation samt ett antal frågor som föräldrar, barnet och vi pedagoger tänker kring.

Öppettider och stängningsdagar

Barnstigens förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.15-17.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten

Sommar 2024

Barnstigens förskola är stängd v.28-31. Om det finns behov av omsorg under de veckorna är ni välkomna till Vreta förskola, som har öppet hela sommaren.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2024

  • HT 19 augusti, 14 oktober, 28 november

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Barnstigens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 10 juni 2024