För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

För oss är det mycket viktigt att ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare där du ska känna dig delaktig i ditt barns vardag här på förskolan. Därför har vi föräldraaktiv inskolning där du är med ditt barn de första dagarna. Inskolningen utformas sen utifrån ditt barns behov.

Vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal som vi genomför tillsammans med barnet. Vi har också föräldramöte där vi berättar om vad vi gör här. Du kan när som helst vända dig till oss om du har frågor som rör ditt barn eller förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Ärla förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.15-18.00.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Sommar 2024

Ärla förskola har öppet hela sommaren. Vid behov tar Ärla förskola emot barn från Kjula v.29-31.

 

Planeringsdagar när förskolan är stängd

VT 2024: 27 maj

HT 2024: 16 september, 2 december, 3 december


Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Ärla förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 14 maj 2024