Eskilstuna kommun

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till avdelningar på Årbygatans förskola.

Blåbäret blå och lila: 070-086 21 70

Hjortronet orange: 070-086 21 71

Björnbäret blå: 070-086 21 72

Krusbäret grön: 070-086 21 73

Hjortronet gul: 070-086 21 74

Smultronet gul: 070-086 21 75

Björnbäret lila: 070-086 21 77

Krusbäret gul: 070-086 20 25

Smultronet gul: 070-167 26 16

Helena Järleskog

Rektor

Telefon:

Årbygatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-18.00

Uppdaterad: 7 november 2022