Förskolan Årbygatan finns i stadsdelen Årby (Norr) och ligger cirka 1 kilometer från centrum. I vår närhet har vi tillgång till Årbyskogen och olika lekplatser i bostadsområdet.

På förskolan har vi sju avdelningar med cirka 130 barn som mest och cirka 25 pedagoger som arbetar.

All organisation utgår från och strävar efter att barnen befinner sig i mindre och kontinuerliga grupper, större delen av dagen.

Inom förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Vår uppgift är att erbjuda en trygg utbildning där glädje, lärande och omsorg bildar en helhet.

Pedagoger ska kännetecknas av ett medforskande tematiskt arbetssätt utifrån det demokratiska och normkritiska uppdraget i utbildningen.

Barn och pedagoger inspireras att samspela och utforska omvärlden i närmiljön och vår stad, Eskilstuna.

Vår miljö och vårt material är medvetet uppbyggt för att berika barnens utbildning och undervisning under deras tid på förskolan.

Vill du hälsa på hos oss?

Är du nyfiken på vår förskola och vill besöka oss inför valet av förskoleplats för ditt barn? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig på telefon 016-710 66 92

Ring till oss så bokar vi in ett besök där du får en guidad visning av förskolan och vi får en chans att berätta hur vi arbetar.

Årbygatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 06:15-18:00

Uppdaterad: 22 augusti 2023