Så arbetar vi

Här kan du läsa om Alvägens förskola.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar och stänger med gemensam omsorg och utbildning med barn och pedagoger från flera duos.

Pedagogisk frukost, lunch och mellanmål serveras enligt Eskilstunas kommuns riktlinjer.

Under större del av dagen delas barnen in i mindre grupper för utbildning, undervisning och omsorg enligt förskolans läroplan.

Vårt arbetssätt

Alvägens förskola är organiserad i åldersgrupper 1-3 år och 3-5 år. Barnen på Alvägens förskola går i en mindre grupp med två pedagoger per grupp i så kallade duos. Det finns nio duos på förskolan.

Förskolans utbildning och undervisning utgår från barnens behov, intressen och erfarenheter. Vi planerar undervisningen utifrån bland annat förskolans läroplan och barnkonventionen, som sätter barnet i Centrum.

Utbildningen och undervisning utgår ifrån olika teman. Genom ett tematiserat arbetssätt berörs flera av läroplanens mål samtidigt. Barnens lärande blir då mångsidigt och sammanhängande.

Delaktighet

Genom ett tematiserat arbetssätt uppfylls barnens rätt till delaktighet och inflytande. Temat väver in de behov, intressen och erfarenheter som barnen själva på olika sätt ger uttryck för.

Språkutveckling

Språk och språkutveckling är centrala inslag i utbildning och undervisning. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Genom att vistas i mindre grupper under större del av dagen skapas många tillfällen till dialog och kommunikation. Genom ett nära samarbete med biblioteket och lässatsningen arbetar vi för att öka barnens intresse och lust för böcker och läsning.

Förskolebibliotek

På Alvägens förskola har vi ett väl utrustat förskolebibliotek. Vi arbetar för att böcker, litteratur och rekvisita till olika berättelser ska finnas naturligt, nära och tillgängligt. Genom läsning både analogt och digitalt utvecklar vi barnens förmåga att reflektera och återberätta. Vi väcker barnens nyfikenhet till språk och läslust.

El Sistema

I samarbete med Kulturskolan i Eskilstuna kommun erbjuder vi våra äldsta barn musik, dans och musiklek på olika sätt genom El Sistema. Pedagoger från Kulturskolan kommer till förskolan en dag varannan vecka och inspirerar våra barn.

Lek

Leken har en central plats i förskolans utbildning och undervisning. Den är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder lek- och lärmiljöer som ett viktigt redskap för den undervisning vi bedriver. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse.

Måltidspedagogik

Vi arbetar språkutvecklande tillsammans med våra prisvinnande kockar med måltidspedagogik enligt Sapere-metoden, utematlagning och veckans kock. Vi utforskar livsmedel med hjälp av våra sinnen och sätter ord på det vi upplever tillsammans. På Alvägens förskola anser vi att förhållningssättet till mat, råvara, utforskande och lek hör samman på ett lustfyllt sätt.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar lärandesituationer för att barnen ska kunna se och tänka tillbaka på vad som hände tillsammans med oss pedagoger. Vi använder olika typer av dokumentation för att beskriva vår utbildning och undervisning och dess syfte och för att bättre kunna planera och utvärdera.

Alvägens förskola

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 13 februari 2024