Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan har normalt öppet måndag-fredag klockan 06.15-18.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • 18/8 2023
  • 11/12 2023

Inskolning

När ni tackat ja till en plats på Alvägens förskola får ni ett välkomstsamtal från de pedagoger från det duolag där ert barn fått sin placering. Vi välkomnar er till oss på vår förskola och lyssnar in vilka eventuella frågor ni har, samt kommer överens om dag och tid för inskolning.

Vi tillämpar en så kallad föräldraaktiv inskolning där ni vårdnadshavare eller någon annan trygg vuxen för barnet är med ett par dagar på förskolan. Där ges ni möjlighet att få en inblick i hur vi arbetar med barngruppen över dagen, ställa frågor och lära känna oss pedagoger. Tillsammans bygger vi trygghet för ert barns vistelse här på förskolan. Tiderna kommer vi tillsammans överens om utifrån ert och ert barns behov.

Inskolningssamtal och uppföljning-/avstämningssamtal

Vi inleder inskolningen med ett inskolningssamtal där ni ges möjlighet att berätta mer om ert barn, få information kring vårt arbete på förskolan och där vi kan delge vad vi förväntar oss varandra i en fortsatt samverkan för ert barns utveckling och lärande. Ni erbjuds även ett uppföljnings-/avstämningssamtal efter ett par veckor då ert barn gått en tid oss. Detta för att följa upp och stämma av inskolningen, ert barns trygghet samt hur ni som vårdnadshavare upplevde inskolningsperioden. Det kan även vara så att nya frågor har väckts hos er som vi tillsammans då har en möjlighet att prata kring. I det samtalet har vi även så kallat språksamtal för att se hur vi tillsammans på bästa sätt kan samverka för att stötta ert barns språkutveckling som en viktig grund för fortsatt skolutveckling vidare upp i åldern.

Individuella utvecklingssamtal

En gång per år under perioden Mars- April erbjuds ni vårdnadshavare ett individuellt utvecklingssamtal. Där vi har en dialog kring ert barns utveckling och lärande samt omsorg och välmående på förskolan.

Daglig kontakt

Vi värdesätter den dagliga kontakten och dialogen med er vårdnadshavare i samband med lämning/hämtning där vi delger varandra viktig information samt berättar hur dagen för ert barn har varit.

Föräldramöte

Varje termin erbjuds ni ett föräldramöte där alla vårdnadshavare i gruppen där ert barn är placerat är välkomna. Vi berättar då om vårt arbete och det vi erbjuder barnen i form av utveckling och lärande samt delger information som är viktig för er att få kring det som rör barngruppen i stort.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Alvägens förskola

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.30

Uppdaterad: 14 juni 2023