Förskoleenkäter

Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter om ditt barns förskola. Dina synpunkter är viktiga för oss! De hjälper oss bli bättre.

Svara senast söndag 4 december

Nu finns en enkät för vårdnadshavare med barn som är födda 2018 och 2020 att svara på.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten och vi behöver ditt svar senast söndag den 4 december.

Förskoleenkäter

Enkäterna finns på följande språk: arabiska, sorani (kurdiska), engelska, finska, tigrinja, persiska och somaliska. Alla svar behandlas anonymt.

Vi behöver ditt svar senast söndagen den 4 december.

Har du frågor om enkäten kan du kontakta

Elenor Öberg, utvecklare, telefon 070-086 63 72,
e-post: elenor.oberg@eskilstuna.se

Uppdaterad: 21 november 2022