Finska i förskolan

Eskilstuna är en av de kommuner i landet som ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Därför finns det utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på finska för våra barn i Eskilstuna.

Både kommunal och fristående verksamhet

Den kommunala förskolan Norrvallavägens förskola har tre avdelningar som är tvåspråkiga, svenska-finska.

Den fristående förskolan Pikku-Erkki har tre avdelningar som är tvåspråkiga, svenska-finska.

Modersmålsstöd på finska

Ditt barn har även möjlighet till modersmålsstöd i finska.

Ansökan om plats på förskola eller modersmålsstöd

Om du vill söka plats till ditt barn på Norrvallavägens förskola ska du logga in på e-tjänsten för barnomsorg för att söka plats. Ange i ansökan att du vill att ditt barn ska få undervisning på finska.

Om du vill söka plats till ditt barn på Pikku-Erkki ska du vända dig direkt till dem.

Uppdaterad: 18 februari 2022