Särskilt stöd

Har ditt barn någon form av funktionsvariation som kräver extra hjälp i förskolan? Ta kontakt med rektor på förskolan och diskutera hur stödet ska utformas.

Uppdaterad: 9 april 2021