Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna samt svaren som vi får från vårdnadshavare om förskolan. Klicka på plustecknet bredvid frågan så hittar du svaret.

 • Svar:

  Logga in på kommunens e-tjänst för barnomsorg. Inloggning sker med e-legitimation (även kallat bank-ID) som du får via din bank.

  Söker du plats och undrar över något ringer du Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller e-post info@eskilstuna.se

 • Svar:

  De fristående förskolorna och dagbarnvårdarna har egna köer, du vänder dig direkt till respektive förskola eller dagbarnvårdare.

 • Svar:

  Du kan ställa ditt barn i kö tidigast åtta månader innan du vill ha plats. Om du till exempel vill att ditt barn ska börja förskolan vid 18 månaders ålder, kan du ansöka om plats då barnet är tio månader.

  Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar på förskolan.

 • Svar:

  Om du ansöker minst fyra månader innan du vill ha plats, är du garanterad en plats till ditt barn enligt våra köregler.

  Du kommer att erbjudas plats på en förskola, och det är sedan rektors ansvar att fördela barnen i olika grupper. När du tackat ja till plats på förskolan får du ett placeringsbeslut med meddelande om vilken avdelning ditt barn ska gå på.

 • Svar:

  När syskonet föds får ditt stora barn vara kvar på förskolan på sitt gamla schema i en månad. Resten av föräldraledigheten får ditt stora barn vara på förskolan maximalt 25 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas avgör du i samråd med din förskola.

 • Svar:

  Ja, du kan ange tre alternativ i din ansökan. Det ökar chansen att du får plats på någon förskola som du önskar, om förstahandsalternativet skulle vara fullt.

 • Svar:

  Vi strävar efter att du ska få ditt förstahandsval så långt det bara går. Det är dock inte alltid möjligt att uppfylla.

 • Svar:

  Javisst, vi tycker att det är jättebra om du vill besöka förskolan i förväg. Vänd dig direkt till den eller de förskolor du är intresserad av. Kontaktuppgifter finns på eskilstuna.se/forskola

 • Svar:

  Vår målsättning är att ge besked så snabbt som möjligt.

 • Svar:

  Javisst, barn med vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds förskola från och med ett års ålder med maximalt 25 timmar i veckan och du betalar avgift enligt våra vanliga avgiftsregler.

  Det betyder att den avgiftsfria allmänna förskolan på 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan ) gäller från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. För övrig tid som ditt barn går på förskolan betalar du avgift enligt maxtaxan

 • Svar:

  Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan). Dessa timmar fördelas över skolans terminer.

  Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd eller är arbetslös eller föräldraledig.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa och kostnaden för platsen på förskolan beräknas utifrån ditt hushålls inkomster. Du kan läsa mer om det på eskilstuna.se/barnomsorg.

 • Svar:

  Du loggar in på kommunens e-tjänst för barnomsorg när du vill säga upp ditt barns plats på förskolan. Du kan även kontakta Eskilstuna direkt, på telefon 016-710 10 00 eller e-post: info@eskilstuna.se

  Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgiften under hela uppsägningstiden. Om du sagt upp din plats kan det ta upp till fyra månader efter uppsägningstidens slut innan ditt barn kan få en ny plats.

 • Svar:

  Vi kommer att bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Läs mer om modersmål.

 • Svar:

  Ditt barn får behålla sin plats på förskolan till och med den 30 juni. Om du behöver barnomsorg under sommaren är du välkommen att göra en ansökan till fritidshem. Ditt barn får då en placering tidigast från och med första vardagen i juli.

  Ansökan till fritidshem gör du genom att logga in i e-tjänsten för barnomsorgs- och skolplacering.

  Notera att om du är arbetslös eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

 • Svar:

  Det finns ingen formell syskonförtur i kö- och avgiftsreglerna. Men barn med äldre syskon på en förskola prioriteras vid placeringen, så länge det finns lediga platser.

 • Svar:

  Normal öppettid är helgfria vardagar (utom jul- nyår och midsommarafton) mellan klockan 06.30-18.30. Om det finns särskilda behov kan rektor besluta om utökad öppettid mellan klockan 06.15-18.45.

 • Svar:

  Ja, plats ges efter särskild prövning. Vi har verksamhet centralt i Eskilstuna.

 • Svar:

  Förskolan har en egen läroplan med mål som de följer. Barnens egen nyfikenhet och intresse styr förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen lär sig att uttrycka sina egna tankar, utveckla en tillit till sin förmåga att lösa problem, samverka med varandra och mycket mer.

 • Svar:

  Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som vårdnadshavare finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med din förskola hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Här hittar du de vanligaste frågorna samt svaren om avgiftskontrollen som vi får från våra vårdnadshavare med barn på förskola. Klicka på plustecknet bredvid frågan så hittar du svaret.

 • Svar:

  Syftet med kontrollen är att se att du betalt rätt avgift för ditt barns plats på förskolan eller fritidshemmet. Du som vårdnadshavare ansvar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst av tjänst samt när månadsinkomsten förändras Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt den taxa som finns.

 • Svar:

  I kontrollen jämför vi de inkomstuppgifter ditt hushåll lämnat till oss med den taxerade inkomsten som Skatteverket samlar in varje år. Ditt hushålls totala årsinkomst enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12 vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämför vi sedan med den inkomstuppgift du lämnat för ditt hushåll till Eskilstuna kommun.

  Kontrollen sker med två års fördröjning.

 • Svar:

  Vi genomför kontrollen så snart vi får tillgång till dina inkomstuppgifter som du lämnat till Skatteverket så vi kan jämföra dem med de uppgifter du lämnat till kommuen. Vi genomför avgiftskontrollen på våren.

 • Svar:

  Om du vill dela upp betalningen av fakturan på flera månader kan du göra en avbetalningsplan. Du ska fylla i blanketten "avtal/anmälan avbetalningsplan.

  Blanketten och uppgifter om var du ska skicka den

 • Svar:

  Du kan välja att göra uppdelningen på två- eller flera månader. Delar du upp betalningen på två månader slipper du uppläggningsavgift.

  Om du väljer att betala på flera månader kommer du att få betala en uppläggningsavgift på 170 kronor som en engångskostnad. Dessutom tillkommer en ränta som beräknas på kapitalbeloppet med åtta procent över vid varje tillfälle gällande referensränta enligt räntelagen.

  Blanketten och uppgifter om var du ska skicka den

 • Svar:

  Har du frågor eller vill beställa ett mer detaljerat underlag för hur vi räknat ut din avgift kan du kontakta Eskilstina direkt på telefon 016-710 10 00 eller e-post info@eskilstuna.se

 • Svar:

  Du ska skriva ett brev till oss om du tror att fakturan inte stämmer och du vill bestrida fakturan.

  Skicka brevet till:
  Eskilstuna direkt
  Avgiftskontrollen
  631 86 Eskilstuna.

  Hjälp med att bestrida faktura?

  Om du vill ha hjälp med att skriva en bestridan ska du besöka Eskilstuna direkt på Alva Myrdals gata eller Torshälla direkt på Storgatan 26.

  När vi fått ditt brev gör vi en utredning och skickar sedan hem svaret till dig.

  Du behöver inte betala fakturan du bestrider under tiden utredningen pågår. Vi ger dig automatiskt en tidsfrist (anstånd) med betalningen under utredningstiden.

 • Svar:

  Fakturan ska betalas senast inom 30 dagar från fakturadatum.

 • Svar:

  Javisst! Har ditt hushåll betalat för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka. Du får då ett utbetalningskort som motsvarar mellanskillnaden av det belopp du har betalat och det belopp du borde ha betalat. I dagsläget har Eskilstuna kommun inte möjlighet att betala ut dina pengar till ett bankkonto.

 • Svar:

  Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst av tjänst samt även när månadsinkomsten förändras. Här går du in för att ändra ditt hushålls inkomst.

 • Svar:

  I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift.

 • Svar:

  Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Uppdaterad: 14 oktober 2021