Avgiftskontroll

Eskilstuna kommun genomför varje år en avgiftskontroll av hushåll som har barn på förskola och fritidshem. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

Så här gör vi kontrollen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst samt när månadsinkomsten förändras. Här går du in för att meddela ditt hushålls inkomst.

I kontrollen jämför vi de inkomstuppgifter ditt hushåll lämnat till oss med den taxerade inkomsten som Skatteverket samlar in varje år. Kontrollen sker med två års fördröjning. Under våren 2024 handlar avgiftskontrollen om taxeringsåret 2022.

Om du har betalat för mycket

Du som har betalat en för hög avgift får pengar tillbaka. Du får ett utbetalningskort på mellanskillnaden av det belopp du betalat och det belopp du borde ha betalat.

Om du har betalat för lite

Du som har betalat för låg avgift ska betala in pengar. Du får en faktura på det belopp du behöver betala.

Det finns möjlighet att dela upp betalningen av fakturan med hjälp av en avbetalningsplan. Vill du ha hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan ska du göra en anmälan om avbetalningsplan. Du fyller i så fall i en blankett genom att följa länken nedan. Har du frågor kontaktar du Eskilstuna direkt genom att ringa 016-710 10 00 eller mejla info@eskilstuna.se

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får om avgiftskontrollen. Klicka på plustecknet bredvid frågan så hittar du svaret.

 • Svar:

  Syftet med kontrollen är att se att du betalt rätt avgift för ditt barns plats på förskolan eller fritidshemmet. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt den taxa som finns.

  Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst samt när månadsinkomsten förändras. Här går du in för att meddela ditt hushålls inkomstAlla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

 • Svar:

  I kontrollen jämför vi de inkomstuppgifter ditt hushåll lämnat till oss med den taxerade inkomsten som Skatteverket samlar in varje år. Ditt hushålls totala årsinkomst enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12 vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämför vi sedan med den inkomstuppgift du lämnat för ditt hushåll till Eskilstuna kommun.

  Kontrollen sker med två års fördröjning.

 • Svar:

  Vi genomför kontrollen så snart vi får tillgång till dina inkomstuppgifter som du lämnat till Skatteverket så vi kan jämföra dem med de uppgifter du lämnat till kommunen. Vi genomför avgiftskontrollen på våren.

 • Svar:

  Vill du ha hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan ska du göra en anmälan om avbetalningsplan.

 • Svar:

  Har du frågor eller vill beställa ett mer detaljerat underlag för hur vi räknat ut din avgift kan du kontakta Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller via mejl info@eskilstuna.se

 • Svar:

  Du ska skriva ett brev till oss om du tror att fakturan inte stämmer och du vill bestrida fakturan.

  Skicka brevet till

  Eskilstuna direkt
  Avgiftskontrollen
  631 86 Eskilstuna.

  Hjälp med att bestrida faktura?

  Om du vill ha hjälp med att skriva ett bestridande ska du besöka Eskilstuna direkt på Alva Myrdals gata eller Torshälla direkt på Storgatan 26.

  När vi fått ditt brev gör vi en utredning och skickar sedan hem svaret till dig.

  Du behöver inte betala fakturan du bestrider under tiden utredningen pågår. Vi ger dig automatiskt en tidsfrist (anstånd) med betalningen under utredningstiden.

 • Svar:

  Förfallodatum finns på din faktura.

 • Svar:

  Javisst! Har ditt hushåll betalat för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka. Du får då ett utbetalningskort som motsvarar mellanskillnaden av det belopp du har betalat och det belopp du borde ha betalat. I dagsläget har Eskilstuna kommun inte möjlighet att betala ut dina pengar till ett bankkonto.

 • Svar:

  Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela kommunen ditt hushålls månadsinkomst samt även när månadsinkomsten förändras. Här går du in för att ändra ditt hushålls inkomst.

  Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

 • Svar:

  I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift.

 • Svar:

  Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Uppdaterad: 20 mars 2024