Ansöka om plats

Barn som är 1–5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar. Är du arbets­sökande eller föräldra­ledig, med yngre syskon, har barnet rätt till 25 timmar i veckan.

Du kan ställa ditt barn i kö tidigast åtta månader innan du vill ha plats. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar på förskolan. Om du ansöker minst fyra månader innan du vill ha plats, är du garanterad en plats till ditt barn enligt våra köregler. Har ditt barn redan en placering på en kommunal förskola gäller inte platsgarantin när du ansöker om att byta till en annan förskola.

Du får besked om plats på förskola via e-post eller brev. När du fått besked ska du gå in i e-tjänsten för förskola och meddela om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

OBS! Du behöver lämna svar inom sju dagar annars går platsen till annan sökande och ditt barn förlorar sin plats i kön.

Tänk på att om du tackar nej till den plats du blivit erbjuden förlorar ditt barn sin plats i kön. Om du vill att ditt barn ska stå kvar i kön behöver du göra en ny ansökan i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Då blir du åter garanterad en placering inom fyra månader.

Möjlighet till 25-timmars förskola när du är arbetslös eller föräldraledig

För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig, med yngre syskon, finns möjlighet att ha ditt barn maximalt 25 timmar i veckan på förskolan och du betalar avgift enligt våra avgiftsregler.

Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år (15 timmar per vecka). Dessa timmar fördelas och följer skolans terminer.

Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Den gäller även om du är arbetslös eller föräldraledig.

Riktlinjer för placering

Frågor och svar om ansökan

 • Svar:

  Logga in på kommunens e-tjänst för barnomsorg. Inloggning sker med e-legitimation (även kallat bank-ID) som du får via din bank.

  Söker du plats och undrar över något ringer du Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller e-post info@eskilstuna.se

 • Svar:

  De fristående förskolorna och dagbarnvårdarna har egna köer, du vänder dig direkt till respektive förskola eller dagbarnvårdare.

 • Svar:

  Du kan ställa ditt barn i kö tidigast åtta månader innan du vill ha plats. Om du till exempel vill att ditt barn ska börja förskolan vid 18 månaders ålder, kan du ansöka om plats då barnet är tio månader.

  Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar på förskolan.

 • Svar:

  Om du ansöker minst fyra månader innan du vill ha plats, är du garanterad en plats till ditt barn enligt våra köregler.

  Du kommer att erbjudas plats på en förskola, och det är sedan rektors ansvar att fördela barnen i olika grupper. När du tackat ja till plats på förskolan får du ett placeringsbeslut med meddelande om vilken avdelning ditt barn ska gå på.

 • Svar:

  När syskonet föds får ditt stora barn vara kvar på förskolan på sitt gamla schema i en månad. Resten av föräldraledigheten får ditt stora barn vara på förskolan maximalt 25 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas beslutar rektor på respektive förskola.

 • Svar:

  Ja, du kan ange tre alternativ i din ansökan. Det ökar chansen att du får plats på någon förskola som du önskar, om förstahandsalternativet skulle vara fullt.

 • Svar:

  Vi strävar efter att du ska få ditt förstahandsval så långt det bara går. Det är dock inte alltid möjligt att uppfylla.

 • Svar:

  Javisst, vi tycker att det är jättebra om du vill besöka förskolan i förväg. Vänd dig direkt till den eller de förskolor du är intresserad av. Kontaktuppgifter finns på eskilstuna.se/forskola

 • Svar:

  Vår målsättning är att ge besked så snabbt som möjligt.

 • Svar:

  Javisst, barn med vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds förskola från och med ett års ålder med maximalt 25 timmar i veckan och du betalar avgift enligt våra vanliga avgiftsregler.

  Det betyder att den avgiftsfria allmänna förskolan på 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan ) gäller från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. För övrig tid som ditt barn går på förskolan betalar du avgift enligt maxtaxan

 • Svar:

  Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan). Dessa timmar fördelas över skolans terminer.

  Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd eller är arbetslös eller föräldraledig.

 • Svar:

  Du loggar in på kommunens e-tjänst för barnomsorg när du vill säga upp ditt barns plats på förskolan. Du kan även kontakta Eskilstuna direkt, på telefon 016-710 10 00 eller e-post: info@eskilstuna.se

  Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgiften under hela uppsägningstiden. Om du sagt upp din plats kan det ta upp till fyra månader efter uppsägningstidens slut innan ditt barn kan få en ny plats.

 • Svar:

  Det finns ingen formell syskonförtur i kö- och avgiftsreglerna. Men barn med äldre syskon på en förskola prioriteras vid placeringen, så länge det finns lediga platser.

 • Svar:

  Normal öppettid är helgfria vardagar (utom jul-, nyårs- och midsommarafton) mellan klockan 06.15-18.15.

 • Svar:

  Ja, plats ges efter särskild prövning. Vi har verksamhet centralt i Eskilstuna.

Uppdaterad: 14 september 2023