Eskilstuna kommun

El Sistema

El Sistema, Eskilstuna, är en del av Eskilstuna kulturskolas verksamhet. Vi finns på Tallåsens förskola, Alvägens förskola, Fröslundaskolan fsk-åk 3, Skjulstaskolan åk 4-6 och Lagersbergsskolan fsk-åk 2. Vi har även en grupp med högstadieelever upp till åk 8.

Verksamheten ökar mer och mer och totalt träffar vi cirka 500 barn i veckan där många av barnen i grundskolan har börjat spela instrument.

El Sistema är en musikskola som är spridd över hela världen. Musik är ett språk som alla förstår och tanken är att musiken ska användas som verktyg för social och mänsklig utveckling. Bland annat stimuleras barnens språkutveckling genom musik. El Sistema handlar också om att lära sig att samarbeta i grupp för att förstå att just jag är viktig i samspelet.

Under terminerna brukar vi kontinuerligt ha familjeträffar som vi kallar Vänstay men på grund av Covid-19 tvingas vi nu att pausa dem ett tag.

Familjeträffarna är en stor del av El Sistemas hjärta och en social mötesplats för barnen, barnens familjer och pedagogerna från förskolan/skolan och Eskilstuna kulturskola. Vi kommer förhoppningsvis i framtiden att ses tillsammans för att dansa, sjunga, spela och fika över kulturella, språkliga och sociala gränser.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 8 oktober 2021