Eskilstuna kommun

Högre Musiklinjen (HML)

För att ge särskilt intresserade elever i Eskilstuna kulturskola förutsättningar att fördjupa sina kunskaper inom ämnet musik finns HML. Antagning sker efter obligatorisk provspelning och teoriprov. Den sökande bör vara 15 år och linjen är öppen för alla musikämnen i Eskilstuna kulturskola.

Ansökan är stängd

Huvudämne 40 min/vecka
Biämne 20 min/vecka*
Teori (gruppundervisning)**
Ensemble/kör
Improvisation 20 min/vecka (valfritt) eller Sång 20 min/vecka (valfritt) eller Musikproduktion = Musik i dator/låtskriveri (valfritt)

*Om huvudämnet är melodiinstrument är ackordinstrument (piano, gitarr eller dragspel) obligatoriskt i ett år (går att tenta av).

**Teori är obligatoriskt i ett år men vi betonar vikten av ämnet om framtida musikstudier är i åtanke.

Terminsuppspel

Varje hösttermin har eleven obligatoriskt uppspel inför en jury och varje vårtermin medverkar eleven i Högre Musiklinjens egen Vårkonsert.

Sistaårseleverna har möjlighet att spela solo på vårkonserten och ta hjälp av lärarackompanjemang, övriga ska spela med varandra.

Ansökan

Ansökan sker i samråd med undervisande lärare i huvudämnet.

Terminsavgift

1400 kr

Inträdesprov

Den sökande framför ett stycke på sitt huvudinstrument/sång, spelar en av juryn vald durskala upp till tre förtecken och gör därefter ett prov i teori. Proven genomförs i april månad.

Information

Information ges av din huvudlärare eller Kulturskolans expedition, se kontaktuppgifter nedan.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 13 april 2023