Eskilstuna kommun

Avgifter och instrumenthyra

De terminsavgifter som gäller för Eskilstuna kulturskola bestäms av kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen.

För läsåret 2021/2022 gäller följande terminsavgifter

Ämneskurs

550 kr/termin

Kortkurs

Se särskild information vid kursbokningen.

Mitterminsstart

Elever som erbjuds plats efter den 1 november respektive 1 april erhåller justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte avgifterna under pågående termin.
300 kr/halv termin

Högre Musiklinjen (HML)

1400 kr/termin

Körsång

Ingen kostnad

Orkester/ensemble

Ingen kostnad (ingår i ämnes­kurs­avgiften)

Instrumenthyra

300 kr/termin

Om terminsavgiften inte betalas, skickas påminnelse. Om avgiften inte betalas efter påminnelse, skickas inkassokrav.

Om avgiften därefter inte är betald, stängs eleven av från undervisningen.

Eskilstuna kulturskola hyr ut dragspel, fiol, cello, kontrabas, tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe, fagott, trumpet, trombon, baryton, tuba, valthorn och oud. Kostnaden är 300 kr/termin. Du får hyra instrumentet en termin i taget, i max 2 år. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial, till exempel rörblad och strängar med mera. Prata med din spellärare om du vill hyra instrument.

Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl och alltid förvara det i fodralet och på det sätt Eskilstuna kulturskola begär.

Instrumentet får inte lämnas i korridoren i skolan utan det måste tas in i klassrummet eller förvaras i lärarrummet. Instrumentet får förvaras i skolan endast under dagen, inte under natten.

Förbrukningsdelar som strängar, rör och liknande ersätts av hyrestagaren.

Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av någon annan än eleven.

Om Eskilstuna kulturskola anser att eleven genom olämplig hantering eller förvaring riskerar att skada eller förstöra instrumentet, kan det omedelbart återkrävas.

Om instrumentet förloras eller skadas är hyrestagaren skyldig att genast anmäla det till Eskilstuna kulturskola och på begäran ersätta förlusten eller skadan med hela värdet. Eskilstuna kulturskola ombesörjer eventuell reparation på låntagarens bekostnad.

Hyrestiden är två år. För stråkinstrument beräknas hyrestiden från och med fullstort instrument.

Instrumenthyra

Hyra debiteras från och med att instrumentet kvitteras ut samt för varje påbörjad termin. Reducerad avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin, debiteras full avgift.

Vad händer om instrumenthyran inte betalas?

Om instrumenthyran inte betalas, skickas påminnelse. Om avgiften inte betalas efter påminnelse, skickas inkassokrav. Om avgiften därefter inte är betald och inkassokravet går vidare till kronofogdemyndigheten, ska musikinstrumentet omedelbart återlämnas till Eskilstuna kulturskola. Återlämnas inte instrumentet, kommer Eskilstuna kulturskola att kräva ekonomisk ersättning för fullt instrumentvärde.

Oavsett när eleven slutar i Eskilstuna kulturskola ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas till musikläraren. Instrumenthyran återbetalas inte.

Återlämnas inte instrumentet när eleven slutar, debiteras instrumentets hela värde.

OBS! Eskilstuna kulturskola rekommenderar att en tilläggsförsäkring tecknas för instrumentet.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 28 februari 2022