Kultur- och musiklek

Här får du på ett lekfullt sätt upptäcka flera av kulturskolans ämnen i grupper på cirka 10 barn, ledda av kulturskolans erfarna lärare. Prova på till exempel på rytmik, sång, blåsinstrument, stråkinstrument, piano, dans och teater.

Från höstterminen det år du fyller 6 år.

Med hjälp av bleckblås­instrument (t ex trumpet, trombon eller valthorn), sång och rytmik gläntar vi på dörren till musikens värld. Du får låna instrument under lektionstiden.

Blåslek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 5 år.

Vi beger oss till musikens förtrollade värld med hjälp av lek, sång, dans.

Musiklek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 6 år.

På ett lekfullt vis får du lära dig grunderna i piano och musik genom sång, dans, rörelse och spel.

Pianolek - boka kurs

Uppdaterad: 12 juni 2024