Kultur- och musiklek

Här får du på ett lekfullt sätt upptäcka flera av kulturskolans ämnen i grupper på cirka 10 barn, ledda av två av kulturskolans erfarna lärare. Prova på till exempel på rytmik, sång, blåsinstrument, stråkinstrument, piano, dans och teater.

Från höstterminen det år du fyller 6 år.

Lär dig spela fiol på ett lekfullt vis med inslag av sång, rörelse och lek. På höstterminen finns fioler att låna på lektionerna. På vårterminen finns möjlighet att hyra fioler för att ha hemma.

Fiollek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 6 år.

Med hjälp av bleckblås­instrument (t ex trumpet, trombon eller valthorn), sång och rytmik gläntar vi på dörren till musikens värld. Du får låna instrument under lektionstiden.

Blåslek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 6 år.

På ett lekfullt vis får du lära dig grunderna i piano och musik genom sång, dans, rörelse och spel.

Pianolek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 5 år.

Vi beger oss till musikens förtrollade värld med hjälp av lek, sång, dans.

Musiklek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 5 eller 6 år.

Här får du på ett lekfullt vis prova teater och drama. Vi gör lekar och teaterövningar utifrån teman, varje lektion blir ett eget äventyr!

Teaterlek - boka kurs

Från höstterminen det år du fyller 5 eller 6 år.

Här får du på ett lekfullt vis prova dansens grunder genom lek, ramsor och rörelser till musik. I kursen ingår rytmik, koreografi och eget skapande.

Danslek - boka kurs

Uppdaterad: 31 januari 2023