Eskilstuna kommun

Anpassad grundskola Spiken ligger i ett äldre villaområde ca. 1 km från Eskilstuna centrum. Skolan ligger i den gula byggnaden bakom Statoil på Vasavägen. Vi har en stor gård med lekplats runt hela skolan.

På vår skola tar vi emot elever från åk.1–3. Eleverna har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Utöver det kan andra funktionsnedsättningar förekomma, t ex syn- och hörselnedsättningar och autism. Skolan har ett fritidshem.

Uppdaterad: 17 augusti 2023