Eskilstuna kommun

Idun finns på Idungatan 1 vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Under läsåret 22/23 har vi cirka 40 elever på skolan i åldrarna 6-16 år som är indelade i åtta klasser. Våra elever befinner sig i olika utvecklingsstadier och det som förenar dem är att alla har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Vår stora och trygga skolgård erbjuder gungor, rutschkanor, sandlådor, gräs och asfalterade småvägar att cykla på. Skolan har fritidshem och kortidstillsyn enligt LSS.

Idun

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 31 maj 2023