Eskilstuna kommun

Ärsta ligger i ett blandat villa- och hyreshusområde tre kilometer norr om Eskilstuna centrum. Skolan byggdes 1993. Vi har nära till skogen och flera lekparker i närområdet.

På vår skola går ca 19 elever i åldrarna 6-12 år. Vi är lokalintegrerade i Ärstaskolan. Eleverna har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Utöver det kan andra funktionsnedsättningar förekomma, t ex syn- och hörselnedsättningar och autism. Skolan har fritidshemmen Krabban och Valen.

Ärsta

Telefon:

Uppdaterad: 31 maj 2023