Fiske i Eskilstunaån.

Det är avgiftsfritt att fiska i centrumområdet (området från Stålforsbron till Faktoriholmarna som tillhör kommunens fiskevatten) eftersom det inte kommer sättas i någon regnbåge i ån.

De allmänna och lokala bestämmelser som gäller för fiskevattnet ska följas.

Det är också viktigt att respektera de fredade perioder som finns för fiske i Torshälla.

Vattentemperatur i Eskilstunaån (Centrum)

Allmänna och lokala bestämmelser vid fiske i Eskilstunaån på kommunens vattenområden

Du får

 • fiska med endast 1 handredskap åt gången. Kastspö, metspö eller flugspö
 • ta upp och behålla max 3 gäddor/gösar sammantaget per dag. Det vill säga fångsten kan bestå av 1 gös och 2 gäddor eller andra kombinationer.
 • endast behålla fisk som är mellan mini- och maximått (ha alltid måttband med dig).

Mini- och maximått för fisk

 • Gädda, du får behålla fisken om den är mellan 40 och 75 centimeter.
 • Gös, du får behålla fisken om den är mellan 45 och 75 centimeter.
 • Abborre, du får behålla fisken om den är max 35 centimeter.
 • Övriga storlekar släpps tillbaka varsamt utan onödig exponering.

Du får inte

 • fiska ål, mal eller asp. Det är förbjudet året om. Får du av misstag upp asp, mal eller ål, släpp tillbaka varsamt.
 • fiska från båt eller annat flytetyg i centrala Eskilstuna.
 • fiska kräftor på kommunens mark.
 • fiska från privat egendom utan lov
 • fiska från broar eller på badplatser

Platser där det är förbjudet att fiska i Eskilstunaån

 • Fiskeförbud gäller från alla broar inklusive hela området från Faktorigatans bro bredvid Munktellmuseet fram till Portgatan.
 • Området från bron ut till Strömsholmen förbi Stadsmuseet ner till bron vid Faktorigatan.
 • Området från Stålforsbron till i höjd med Köpmangatan 10 (Strigeln) och Zetterbergsgatan/Kyrkogatan på åns västra sida.

Karta som visar var det är förbjudet att fiska i Eskilstunaån.

Alla överträdelser beivras

Olovligt fiske är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren och ett brott mot fiskelagen leder till allmänt åtal. Den som bryter mot lagstadgade fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid brott mot dessa fiskebestämmelser kan fiskeredskap tas i beslag och bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som till exempel båtar. Vi har anställda fisketillsyningspersoner som kontrollerar våra fiskevårdsområden.

Visa hänsyn till andra fiskare och cirkulera under en fiskedag så att fler kan fiska på flera platser.

Fiske och allemansrätt i Sverige

Här finns en länk till en broschyr om Fiske i Sverige som Sportfiskarna tagit fram. De har även översatt informationen om fiske och allemansrätt i Sverige till 19 andra språk. Klicka på länken nedan för att komma till sidan där du kan ladda hem broschyrerna i PDF-format. Välkomna att fiska i Sverige!

Fiskeregler och allemansrätt | Sportfiskarna

Uppdaterad: 30 maj 2024