Fiskbrist medför att avgiften för fiskekort tas bort under 2022

Fisket i centrumområdet släpps fritt från 9 juni och resten av året eftersom det råder brist på odlad fisk i mellansverige och vi inte har kunnat sätta ut regnbåge som planerat under maj 2022.

Givetvis gäller de allmänna bestämmelserna fortfarande, se nedan.

Har du frågor, kontakta: Lindha Sagström Thudin lindha.thudin@eskilstuna.se

Allmänna bestämmelser vid fiske i Eskilstunaån

  • Du får fiska med kastspö, metspö och flugspö, övriga fiskemetoder är inte tillåtna.
  • Du får endast fiska med ett handredskap (fiskespö) åt gången.
  • Fiske från broar, privat egendom eller badplatser är förbjudet.
  • Du ansvarar för att inte skada andra personer, egendom eller natur kring ån.
  • Fiske av ål och asp är förbjudet året om. Får du av misstag upp asp eller ål, släpp tillbaka varsamt.
  • Minimimått för gädda är 40 cm och gös 45 cm, all mindre fisk släpps tillbaka försiktigt så de får växa till sig.
  • Kräftfiske är förbjudet.
  • Max tre laxfiskar får fångas per dygn.
  • Om du bryter mot reglerna kan du få böter eller fängelse enligt gällande lag. Vi har anställda fisketillsyningspersoner som kontrollerar våra fiskevårdsområden.

Fiske och allemansrätt i Sverige

Här finns en länk till en brochyr om Fiske i Sverige som Sportfiskarna tagit fram.De har även översatt informationen om fiske och allemansrätt i Sverige till 19 andra språk. Klicka på länken nedan för att komma till sidan där du kan ladda hem broschyrerna i PDF-format. Välkomna att fiska i Sverige!

Fiskeregler och allemansrätt | Sportfiskarna

Fiske

Telefon:

Uppdaterad: 3 november 2022