MENY
Eskilstuna kommun
31 augusti - 27 oktober
kl. 00.00
Ebelingmuseet

Mårten Medbo - Stulen eld

Mårten om sin utställning:
För mig har arbetet inför utställningen "Stulen eld" varit ett sätt att undersöka och sätta min egen hantverkserfarenhet i rörelse. Drejningen är satt som ram och allt jag visar på utställningen är drejat. Många timmar har tillbringats vid drejskivan med upprepande arbete inför utställningen. Den typen av arbete upplever jag ofta som själsligt vilsam även om det ibland frestar på kroppen. Det blir en paus i oron. På ett personligt plan uppstår en slags spänning mellan den mörka tematiken i utställningen och den lugnande effekt själva hantverkandet i sig har. Min förhoppning är att liknande spänningar finns kvar i de färdiga verken där det minutiösa hantverket gestaltar en dystopisk tematik.

Som hantverkare är jag med och formar den mänskliga världen och kulturen. Min förmåga att forma den är dock mycket begränsad. Som hantverkare måste jag inse dessa begränsningar och också ödmjuka mig inför världen. Något som skiljer mig från den samtida tillverkande människan är att jag inte på ett ekonomiskt rationellt sätt tillverkar funktionella föremål utan att jag - på ett irrationellt sätt - tillverkar lerbaserad språklighet. Mitt jobb som konstnär handlar om att få leran att tala.

Mårten Medbos identitet som konstnär lever sida vid sida med hans identitet som hantverkare och framför allt drejare och genom hantverket och leran möter han sin omvärld på ett mycket konkret sätt.

Medbo är sedan sex år tillbaka bosatt utanför Katrineholm. Under flera år har han ägnat sig åt konstnärlig forskning och 2016 blev han landets första doktor i keramik.

Information
Evenemangsplats Ebelingmuseet

Eskilstunavägen 5, Torshälla