MENY
Eskilstuna kommun
13 februari
kl. 17.30 - 20.00
Stadshuset Eskilstuna

Föreläsning kring Våldsbejakande extremism

Hur kan hela samhället hjälpas åt för att förebygga våldsbejakande extremism?
Kommunen bjuder civilsamhället och engagerade Eskilstunabor till en föreläsning som syftar till att öka medvetenheten om våldsbejakande extremism och beskriva hur det förebyggande arbetet på lokal nivå kan se ut. Idén till föreläsningen formades inom ramen för Eskilstunainitiativet mot våldsbejakande extremism, som är ett dialogforum för Eskilstuna kommun och moskéer i Eskilstuna.

När: Tisdag 13 februari
Kl: 17.30 – 20.00
Plats: Stadshuset, Fullmäktigesalen

Talare

Andreas Ring, före detta polis och instruktör i att förebygga våldsbejakande extremism, föreläser om hur man kan förebygga radikalisering.

Salahuddin Barakat, Islamakademin presenterar kritiska redskap och kunskaper som krävs i organisationer som arbetar mot religiöst profilerad extremism.

Anmälan, senast 30 Januari 2018! Till ewa.spasowski@eskilstuna.se

För frågor kontakta;
Ewa Spasowski, samordnare för våldsbejakande extremism, 016-71 07 835

Information
Evenemangsplats Stadshuset Eskilstuna

Alva Myrdals Gata 1, Eskilstuna

Arrangör Eskilstuna Kommun 016-710 10 00