E-tjänst

Ansök om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

Här ansöker du om som har personlig assistent om ekonomiskt stöd för kostnader när ordinarie assisten är sjuk, även kallat sjuklönekostnader.

Du som gör ansökan kan vara den som har personlig assistent eller ombud till person som har personlig assistent.

Underlag som ska bifogas med anöksan:

  • Kopia på sjukanmälan eller tidrapport för ordinarie assistent
  • Tidrapport vikarie
  • Lönespecifikation för utbetald sjuklön
  • Lönespecifikation för utbetald lön till vikarie.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Biståndskontoret, våning 5, Drottninggatan 16 , 632 20 Eskilstuna.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 22 april 2021