E-tjänst

Säg vad du tycker - synpunkter och förslag

Här kan du ge beröm, förslag, klagomål och övriga synpunkter som rör exempelvis kommunens skolor, parker eller evenemang. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

Så här går det till

Du skickar in dina synpunkter genom att fylla i formuläret.

Du som har lämnat kontaktuppgifter får svar inom 10 arbetsdagar. Vi kan inte garantera att vi gör något åt din synpunkt inom 10 dagar, men du ska ha fått svar om hur vi hanterar den.

Vi hanterar inte synpunkter som rör friskolor, högskolan, privata företag, statliga myndigheter och landstinget. Dessa synpunkter ska du istället skicka direkt till landstinget, det företag eller den skola eller myndighet den berör.

Synpunkter du skickar in via denna e-tjänst ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.

Hanteringstid

10 arbetsdagar.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR..

Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan du vara anonym när du använder den här e-tjänsten.

Inloggning och återkoppling

E-tjänsterna i Eskilstuna kommun är kopplade till inloggning med bank-Id. Det gör vi för att du snabbare ska kunna fylla i tjänsterna med förifyllda uppgifter och för att höja servicen kring dina dina digitala ärenden. När du är inloggad sparas dina ärenden på mina sidor där du kan följa status. Väljer du att logga in kan du också få återkoppling i ditt ärende.

Uppdaterad: 22 april 2021