E-tjänst

Registrering, ändring och avregestrering av lägenhet

Här kan du som fastighetsägare skapas, ändras eller ta bort lägenhetsnummer.

Instruktion för hur du ska fylla i finns bifogat med blanketten. Efter att du fyllt i den ska den skickas in till en av följande adresser:

E-post: gissupport@eskilstuna.se

Papperspost:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Projekt- och GIS- avdelningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 22 april 2021