E-tjänst

Redovisa utförd assistans

En gång i månaden ska du som assistansutförare redovisa hur du utfört personlig assistans åt de assistansberättigade du arbetar för.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Biståndskontoret, våning 5, Drottninggatan 16 , 632 20 Eskilstuna.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 15 april 2021