Lämna överlåtelse att ge läkemedel till barn med LSS-beslut

För dig som vårdnadshavare som behöver ge medarbetare på korttidsvistelse/korttidstillsyn överlåtelse att ge läkemedel till ditt barn.

Uppdaterad: 15 april 2021