E-tjänst

Beställa mätningsutrustning för radonmätning

Här kan du som hyresvärd eller fastighetsägare beställa mätningtutrustning för radonmätning.

Det är hyresvärd eller fastighetsägare som ansvarar för att mäta och eventuellt radonsanera bostaden.

Radonmätning ska göras under eldningssäsongen som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar och helst i 90 dagar.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 16 april 2021