E-tjänst

Beställ nybyggnadskarta eller tomtkarta

Här kan du beställa en nybyggnadskarta eller tomtkarta.

 • vilken fastighet det gäller (fastighetsbeteckning) och vad du ska bygga
 • vilken typ av karta du behöver
 • om det inom fastigheten pågår en lantmäteriförrättning

Utöver det behöver vi också följande uppgifter:

 • Uppgifter till fakturan: Namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och fakturaadress (gäller inte Tomtkarta)
 • Kontaktuppgifter till mottagaren av fakturan (gäller inte Tomtkarta)
 • Leveransadress: Postadress och/eller din e-postadress
 • Vilken karta vill du ha? Välj mellan papperskarta i A3 eller en digital PDF. Vid leverans av PDF får du också ett datautdrag i DWG-format

Prisuppgifter för nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta

(behövs vid tillbyggnad och mindre komplementbyggnad) 

Det tar cirka 3-5 veckor från att kartan beställts tills den levereras. Under semesterperioden kan det ta längre tid. Du betalar en avgift vid leverans av karta oavsett om du beviljas bygglov eller ej.

Vid nybygge av garage, carport, uterum och enklare tillbyggnad vid enbostadshus, oavsett tomtyta så är grundpriset 1 257 kr.

Vid övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar så varierar priset baserat på fastighetens yta i m2. Se listan nedan.

Fastighetsyta
≤ 1 999 m2, 1 257 kr
2 000-4 999 m2, 1 714 kr
5 000-9 999 m2, 2 285 kr
10 000-15 000 m2, 2 856 kr
≥15 000 m2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Fullständig nybyggnadskarta

(behövs vid nybyggnation) 

Det tar cirka 4-6 veckor från att kartan beställts tills den levereras. Under semesterperioden kan det ta längre tid. Du betalar en avgift vid leverans av karta oavsett om du beviljas bygglov eller ej.

Vid nybyggnad av en- tvåbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta
är grundpriset 8 568 kr.

Vid övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar varierar priset utifrån m2.

Fastighetsyta
≤ 1 999 m2 8 568 kr
2 000-4 999 m2 14 280 kr
5 000-9 999 m2 19 992 kr
10 000-15 000 m2 25 704 kr
≥15 000 m2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Övriga åtgärder

Granskning av nybyggnadskarta 571 kr
Komplettering av nybyggnadskarta 2 285 kr
Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta - debiteras per timme.

Mervärdesskatt
Mervärdesskatt (moms) tas inte ut vid myndighetsutövning (t.ex Nybyggnadskarta).

Avgiften
Vi beräknar avgiften enligt en formel som är antagen av Kommunfullmäktige.

Tomtkarta

(behövs vid tillbyggnad eller nybyggnad utanför detaljplanelagt område)

En tomtkarta kan användas för bygglov som rivningslov, fasadändring, skyltar på fasad och ändring av verksamhet. Att beställa en tomtkarta i e-tjänsten kostar ingenting. Du kan också skapa din egen karta genom att följa vår guide.

Tomtkartan kan i vissa fall användas som underlag för andra typer av bygglovsansökningar tillsammans med en Förrättningskarta från Lantmäteriet (kontakta din bygglovshandläggare för mer information). Ska du däremot bygga inom detaljplanelagt område behövs en Nybyggnadskarta.

Tomtkartan är ett utdrag ur kartdatabasen utan fältkontroll. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera.

Det är alltid de fasta gränsmarkeringarna på marken som gäller. Kontakta Lantmäteriet för mer information om exakta tomtgränser.

Gör en egen tomtkarta genom att använda Eskilstunakartan och skriva ut ditt område.

Gör såhär för att skapa en egen tomtkarta:

 • Följ den här länken till Eskilstunakartan 
 • Skriv in adress eller fastighetsbeteckning i sökfältet, välj sökträff så zoomas du dit.
 • Vill du mäta längd eller area i kartan kan du göra det med linjalverktyget. Dubbelklicka för att avsluta.
 • Välj utskriftssymbolen (Skriv ut karta). Där väljer du utskriftsstorlek, upplösning och skala. Klicka sedan på Skapa. Då skapas en pdf som du sedan kan skriva ut.

Hör av dig till Supporten för geografisk information om du behöver mer information.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Kontakta oss via e-post och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Uppdaterad: 28 april 2021