E-tjänst

Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Eskilstuna kommun

Här hittar du som biståndshandläggare blankett för begäran om hemtjänst vid tillfälig vistelse i Eskilstuna kommun.

Vi behöver blanketten senast tre veckor innan vistelsen i Eskilstuna.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Biståndskontoret, våning 5, Drottninggatan 16 , 632 20 Eskilstuna.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 22 april 2021