E-tjänst

Återrapportering av lovstöd

Återrapporteringen är en summering över sommarperioden 2021 och samtliga aktiviteter ska rapporteras via formuläret nedan.

Återrapporteringen ska vara klar senast fredag 20 augusti 2021 men det går självklart att skicka in detta så fort aktiviteterna är avslutade.
(om det finns kvar delar av bidrag att betala tillbaka efter avslutade aktiviteter)


Textdokument / aktivitetsbeskrivning / summering
Uppdaterad: 22 april 2021