E-tjänst

Ansök till Nationell godkänd idrottsutbildning

Ansökan till Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) på Rekarnegymnasiet.

Ansökan sker i två steg

  1. Ansökan för att bli antagen till din idrott
  2. Ansökan till det nationella program du vill gå i kombination med dina idrottsstudier

Ansök för att bli idrottsligt behörig till NIU senast den 1 december 2020

Ansöka till nationella program 13 januari - 14 februari

Om du blir antagen till NIU behöver du även göra en ansökan till det nationella program du vill gå i kombination med NIU.

För att kunna gå NIU behöver du både bli idrottsligt antagen och vara behörig för det nationella programmet du vill gå i kombination med dina idrottsstudier.

Uppdaterad: 29 april 2021