E-tjänst

Ansök om lovstöd 2021 - Bidrag till kostnadsfria höstlovs­aktiviteter

Under 2021 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under höstlovet för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov! Höstlovet avser perioden 29 oktober-7 november.

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Efter lovet ska den förening som beviljats lovstöd redovisa:

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-18 år som har deltagit i lovaktiviteterna
 • effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna

Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda föreningar.

 • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
 • Ansökningar som bidrar till att barn i socioekonomiskt svaga miljöer får ett meningsfullt sommarlov.
 • Ansökningar som har geografisk spridning i Eskilstuna.
 • Ansökningar som skapar en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt.
 • Aktiviteter som beviljas lovstöd ska vara religiöst och politiskt obundna.

Pengarna i lovstödet är avsedda för aktiviteter under höstlovet 2021.

Höstlovet avser perioden 29 oktober-7 november.

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Ni får ett svar om ansökan godkänns eller avslås senast 8 oktober.

Det kommer även finnas möjlighet att söka bidrag till avgiftsfria aktiviteter under jullovet. Mer information om den ansökan kommer efter höstlovet.

Ni kommer att få ett svar om ansökan godkänns eller avslås senast 8 oktober

Datum för sista ansökningsdag

1 oktober

Ansökningsformulär

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.

1. KONTAKTUPPGIFTERNamn på kontaktperson på studieförbundet eller föreningen.
Kontaktpersonens roll * (obligatorisk)
Kontaktpersonens roll
2. MEDLEMMAR

Fyll i förra årets antal medlemmar i föreningen.

Antal medlemmar som är flickor.

Antal medlemmar som är pojkar.

Antal medlemmar som är kvinnor.

Antal medlemmar som är män.
3. AKTIVITETER

Vad ska genomföras (syfte och mål kopplat till kriterierna)?

Hur ska genomförandet gå till?

Under vilka datum / vilken period eller hur många dagar planeras aktiviteten?

Var planeras aktiviteten genomföras?

Lista samverkan med samarbetspartners för att genomföra aktiviteterna om det finns här annars lämna blankt.
4. EKONOMI

Skriv typ (hyra av lokal, ledararvode, utrustning etc.) och sedan summan efter, tex Lokal 1000 kr. Skriv en post per rad.

Addera ihop samtliga kostnader från frågan Budget här ovan och skriv den här.

Fyll i hur stort bidrag ni önskar.

Peter Zens

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 12 oktober 2021