E-tjänst

Ansök om hemtjänst/ insatser i hemmet

Här ansöker du om stöd för att du ska kunna klara vardagen och bo kvar hemma.

Du kan exempelvis få hjälp med följande:

 • hemtjänst - omvårdnad och/eller service i form av inköp, städning och tvätt
 • matabonnemang, hemleverans av matlådor eller matlag
 • avlösarservice
 • ledsagning
 • dagverksamhet för personer med demens
 • boendestöd
 • bostad med särskild service

För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation. Om du gör ansökan som ombud behöver du skicka in fullmakt, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Läs mer om hemtjänst.

Efter ansökan

 1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig via telefon eller besök för att ställa frågor om bland annat dina psykiska, fysiska och sociala behov.
 2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt individuella behov av stöd utifrån socialtjänstlagen.
 3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.
 1. En medarbetare från hemtjänsten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med inledningssamtal hemma hos dig, inom två veckor. På mötet gör du och en kontaktpersonal tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt. Dina anhöriga är välkomna att delta om du vill det.
 2. Du kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen.
 3. Vi vill att du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor. Du får besök av medarbetare från hemtjänsten de tider ni har kommit överens om. Tillsynsbesök på natten sker främst via trygghetskamera och/eller trygghetssenor.
 4. Genomförandeplanen följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

En medarbetare från hemtjänsten kontaktar dig. Ni går igenom eventuella allergier och kommer tillsammans överens om vad beställningen gäller; matlag eller hemleverans av matlåda. Önskemålet dokumenteras i genomförandeplanen.

Avlösningen sker utifrån genomförandeplan, som upprättas tillsammans med dig och en anhörig.

Du blir kontaktad av hemtjänsten för ett första möte.

 1. Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal då du berättar vad du behöver för att trivas. Under samtalet ger vi information om korttidsverksamheten och du har möjlighet att ställa frågor. Dina anhöriga är välkomna att delta.
 2. Du får en kontaktperson som ska bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet under din korttidsvistelse.
 3. Inom två veckor gör vi tillsammans en genomförandeplan. Planen beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt.
 4. Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.
 • Du blir kontaktad av en av våra medarbetare för att planera boendestödet. Du är en viktig del i planeringen, som ska utgå ifrån dina behov och önskemål.
 • Vi följer regelbundet upp dina mål.
 • Nattpatrullen ansvarar för stöd på natten. De finns på telefon eller åker hem till dig om du behöver det.
 • Du som har kontakt med både socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård får hjälp med samordning av dina insatser, om du vill. I så fall får du hjälp med att få en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Se film om samordnad individuell plan, SIP.
 1. Vi erbjuder plats på den dagverksamhet som bäst kan tillgodose ditt behov.
 2. En medarbetare från dagverksamheten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med ett välkomstssamtal, antingen hemma hos dig eller på enheten.
 3. Tillsammans med utsedd kontaktpersonal gör du en genomförandeplan för din vistelse på dagverksamheten.
 4. Vi vill att du är så delaktig du kan i, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor.
 5. I insatsen ingår resor till och från dagverksamheten som utförs av Sörmlandstrafiken, så kallade fasta resor.

I dagverksamheten serveras frukost, lunch och kaffe i en lugn miljö. Vi erbjuder flera olika aktiviteter som sång, musik, spel, handarbeten, promenader och andra fysiska aktiviteter.

För dig som har dagverksamhet i form av avlösning erbjuds främst stillsamma aktiviteter med fokus på trygghet och välbefinnande.

Du blir kontaktad av ansvarig enhetschef för att planera inför flytten till boendet. I planeringen utgår vi från dina behov och vi strävar efter att möta dina önskemål.

Du som har kontakt både med socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård kan få hjälp med samordningen av dina insatser. Det kallas att du får en samordnad individuell plan, SIP. Du bestämmer själv om du vill ha en samordnad individuell plan. Se film om Samordnad individuell plan, SIP.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Biståndskontoret, våning 5, Drottninggatan 16 , 632 20 Eskilstuna.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 29 april 2021