E-tjänst

Ansök om förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare

Här kan du som har enskilt avlopp göra en ansökan om att förlänga hemtningsintervallen för slamavskiljare.

Du som har ett enskilt avlopp kan göra denna ansökan

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 29 april 2021