E-tjänst

Ansök om färdtjänst

Här hittar du ansökningsblanketter som har med färdtjänst att göra.

Blanketterna kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Vissa blanketter kräver namnunderskrift. Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till oss med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Telefon:

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

(Besökstid efter överenskommelse)

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid vardagar 08.30-09.30

Uppdaterad: 11 oktober 2021