E-tjänst

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall

Här kan du göra en ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall, slam och fosforbindande material.

Toalettavfall från förmultningstoalett, förbränningstoalett och torrtoalett, med eller utan urinsortering måste hanteras på rätt sätt för att minimera smittrisken.

För att få tillstånd till eget omhändertagande av toalettavfallet måste du skicka in en skriftlig ansökan till miljökontoret.

För handläggning av ärendet tas två timmars avgift ut.

Avgiften tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 6 maj 2021