E-tjänst

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall

Här kan du göra en ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall, slam och fosforbindande material.

Toalettavfall från förmultningstoalett, förbränningstoalett och torrtoalett, med eller utan urinsortering måste hanteras på rätt sätt för att minimera smittrisken.

För att få tillstånd till eget omhändertagande av toalettavfallet måste du skicka in en skriftlig ansökan till miljökontoret.

För handläggning av ärendet tas två timmars avgift ut.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021