E-tjänst

Ansök om att avsluta modersmålsundervisning

Vill du att ditt barn ska avsluta sin modersmålsundervisning ska du fylla i blanketten. Blanketten ska sedan lämnas till skolan för underskrift av rektor

Uppdaterad: 29 april 2021