E-tjänst

Här finns ett formulär för dig som ska anmäla eldning.

Du behöver anmäla eldning när du ska elda:

  • gräs
  • halm
  • vass
  • hyggen
  • valborgsmässoeldar

  Skicka in din anmälan måndag-fredag mellan klockan 08.00-16.00 för att räddningstjänsten ska kunna hantera den. Ska du elda på helgen måste du skicka in din anmälan under veckan.

  Du kan även ringa räddningstjänsten, 016-710 74 00 och göra din anmälan.

  Kontakta inre befäl på räddningstjänsten, 016-710 74 40 om du har frågor om din eldning.

  Läs mer om eldning utomhus.
  Uppdaterad: 23 april 2021