E-tjänst

Anmäl upphörande av livsmedelsverksamhet

Här gör du en anmälan att du ska stänga eller sälja en livsmedelsanläggning.

Anmäl att du ska stänga eller sälja en livsmedelsanläggning, exempelvis en restaurang eller mataffär. Du som livsmedelsföretagare är skyldig att se till att miljökontoret alltid har aktuell information om ditt företag.

Om du inte anmäler att livsmedelsanläggningen upphör måste du betala den årliga kontrollavgiften i onödan.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 29 april 2021