E-tjänst

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Här gör du en anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

Registrering av dricksvattenanläggning
Om din anläggning uppfyller något av följande kriterier ska anläggningen registreras av miljökontoret:

  • Din anläggning levererar vatten, är en livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café eller offentlig verksamhet, till exempel skola eller vårdhem.
  • Din anläggning är en kommersiell verksamhet, till exempel hotell eller uthyrning av stugor.
  • Din anläggning producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 3 maj 2021