E-tjänst

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Här får du veta vad som gäller när du ska göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälningsplikt

I miljöprövningsförordningen framgår det vilka verksamheter som är anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktig verksamhet är:

  • bensinstationer (beroende på storlek)
  • fordonstvättar (beroende på storlek)
  • verkstadsindustrier (beroende på storlek)

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter.

Anmälan ska lämnas in så tidigt som möjligt dock senast 6 veckor innan planerade arbeten påbörjas.

Anmälan ska mejlas till:
miljokontoret@eskilstuna.se eller skickas till:
Miljökontoret 631 86 ESKILSTUNA

Här hittar du information om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 3 maj 2021