E-tjänst

Anmäl kompostering av matavfall

Här kan du anmäla kompostering av matavfall.

Om du vill kompostera ditt eget matavfall ska du anmäla det till miljökontoret.

Har du frågor om ett specifikt komposteringssätt, kontakta gärna miljökontoret.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 8 oktober 2021