E-tjänst

Anmäl klagomål till miljökontoret

Här kan du göra en anmälan om klagomål till miljökontoret antingen via e-tjänst eller via blankett.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 29 april 2021